jueves, 21 de febrero de 2013

Guia d'Atenció Primerenca per a Pares i Educadors: El nen de 0 a 3 anys / Guía de Atención Temprana para Padres y Educadores: El niño de 0 a 3 años

Aquesta és una guia elaborada per l'Equip d'Atenció Primerenca de la Rioja, que mostra com és el desenvolupament evolutiu de zero a tres anys, possibles signes d'alarma i pautes d'estimulació per edats.


No hay comentarios:

Publicar un comentario